2 удаагийн ажиглалт хийхэд  Бие гүйцсэн  8,  Хотил 12    тодорхойгүй 9  бодьгал  тус тус тэмдэглэгдсэн байна. ТХГН-ийн хэмжээнд монгол тарваганы тархац гол байршил нутаг нь Энгэрийн-Ухаа, Талын-Ухаа, Тариалан, Шилийн Богд, Улаан уул зэрэг газруудад гол бүс нутаг харин өнгөр жилээс Хонгорын ширээ, Үүд, Мухар зэрэг газруудад шинээр нутагшиж эхэлсэн.

Хужирын ширээ нэртээ газарт  тус сумын 2 дугаар багийн иргэн Б.Хүрэлхүүгийн хаваржааны барилганд 1 Монгол тарвага ирлээ гэсэн иргэний мэдээлэлийн дагуу тус хамгаалалтын захиргааны ахмад ажилтан Д.Дугарсүрэн, Б.Батхүрэл, мэргэжилтэн байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг мэдээлэл өгсөн айлыг зорин очиж хашиж хориж байсан тарвагыг авчирч  Алтан овооны хамгаалалтын хашаанд нутагшуулав.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now