Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас байгууллагынхаа ажилтан албан хаагчдынхаа бяцхан хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулллаа

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т стандартын бус нүхэн жорлонг хориглох талаарх БОАЖЯ-ны сайдын тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Аймгийн З...

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас 06.01-ний өдөр "миний хайртай амьтан" зургийн уралдааныг зарлалаа.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Экологийн олимпиодыг жил бүр зарладаг бөгөөд энэ жилийн хувьд 4 сарын 28-наас бүтэн сарын хугацаатайгаар зарлаж эхн...

ГАЛБА-ӨӨШ, ДОЛООДОЙН ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН 2018.05.25-25.26-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Өсвөрийн байгаль хамгаалах эко клубыг байгуулав.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас "Биологийн олон янз байдал"-ын өдрийг Дэлхий ээжээ хайрлацгаая, хамгаалцгаая уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Дарьгангын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т газар ашиглагч иргэн, ААНБ-д газар ашиглах гэрээгээ байгуулах талаар мэдэгдэлийг хүргэж ажиллаа.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр, "Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдөр", Байгаль хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан "Ир...

Дарьгангын БЦГ-наас "Нүүдэлчин хайрцаг" аяны хүрээнд Наран сумын ЕБС-д 7 хоногийн хугацаатайгаар аялуулж хүлээн авав.

2018.05.04-05.06-ны өдрүүдэд WCS-ийн судлаач Ариунбаатар түүнийй баг хамт олонтой шувууны судалгааны ажлыг Ганга, Дуут, Зэгст нууруудад хийж гүйцэтгэлээ.

Дарьганга сумын ГХУССЗ-ийн хурал хуралдаж 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлох ажил цаашид хийх ажлын талаар болон 2018 оны төлөвлөгөөндөө санал авч баталгаажуулла...