Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Галба -Өөш долоодын говийн сав газрын зөвлөлийн хуралдаа зохион байгуулагдлаа

МЭДЭЭЛЭЛ, СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААГ МАЛЫН БЭЛЧЭЭРТ:

Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Ганга нуурын салхин дээд тал 15000 ширхэг мод тарьж ойн зурвас байгууллаа.

БОАЖЯ, БСШУЯ-аас хэрэгжүүлж байгаа ОУ -ын #Экосургууль хөтөлбөр, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн дэмжигч Эко сургууль хөтөлбөр...

Сургалт сурталчилгаа

2017 оны 05 сарын 30

Сургалт сурталчилгаа

Сурагч солилцоо хөтөлбөр Сүхбаатар аймгийн Дарьганга суманд

Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчдын нэгдсэн зөвөлгөөнийг “СЭТГЭЛ-САХИЛГА-ХАРИУЦЛАГА” уриан дор зохион байгуулагдлаа.

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЛЭЭ.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас гадаад дотоодын жуулчин болон сүсэгтэн олонд зориулж уул овоог зөв шүтэх талаар " ЗӨВ ЗҮТЭХ ЗӨВЛӨМЖ" -ийг боловсру...

Судалгаа шинэжилгээ

2017 оны 05 сарын 30

Дарьгангын БЦГ- ын хамгаалалтын захиргаанаас хөхтөн ан амьтанд мониториг судалгааг хийлээ.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас " Ус намгархаг газрын дэлхийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.