Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Сар шинийн баярын өдрүүдэд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын Шилийн богд, Алтан овоог зорин ирэх дотоодын жуулчид жилээс жилд нэмэгдэж байна.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас байгууллагынхаа ажилтан албан хаагчдынхаа бяцхан хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардуулллаа

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т стандартын бус нүхэн жорлонг хориглох талаарх БОАЖЯ-ны сайдын тушаалын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Аймгийн З...

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас 06.01-ний өдөр "миний хайртай амьтан" зургийн уралдааныг зарлалаа.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Экологийн олимпиодыг жил бүр зарладаг бөгөөд энэ жилийн хувьд 4 сарын 28-наас бүтэн сарын хугацаатайгаар зарлаж эхн...

ГАЛБА-ӨӨШ, ДОЛООДОЙН ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААН 2018.05.25-25.26-НЫ ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Өсвөрийн байгаль хамгаалах эко клубыг байгуулав.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас "Биологийн олон янз байдал"-ын өдрийг Дэлхий ээжээ хайрлацгаая, хамгаалцгаая уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Дарьгангын БЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т газар ашиглагч иргэн, ААНБ-д газар ашиглах гэрээгээ байгуулах талаар мэдэгдэлийг хүргэж ажиллаа.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр, "Дэлхийн нүүдлийн шувууны өдөр", Байгаль хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан "Ир...

Дарьгангын БЦГ-наас "Нүүдэлчин хайрцаг" аяны хүрээнд Наран сумын ЕБС-д 7 хоногийн хугацаатайгаар аялуулж хүлээн авав.

2018.05.04-05.06-ны өдрүүдэд WCS-ийн судлаач Ариунбаатар түүнийй баг хамт олонтой шувууны судалгааны ажлыг Ганга, Дуут, Зэгст нууруудад хийж гүйцэтгэлээ.