Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

“ ХОГГҮЙ ХОТ АЙЛ ” шалгаруулах  болзолт уралдааныг хамгаалалтын захиргаанаас санаачлан Дарьганга сумын ЗДТГ-тай хамтран 2017 оноос эхлэн жил бүр уламжлал болгон...

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажил

   Тарваганд мониторинг хийж үр дүнг хамгаалалтын арга хэмжээнд авахын тулд  ажиглалтыг 4 дүгээр сараас эхлэн хийсэн.

МАХЧИН АМЬТНЫ УЛ МӨРИЙН СУДАЛГАА

Зурвас замналын судалгаа буюу Тал хээрийн тууртаны ажиглалтын мэдээ

2019 оны 06 дугаар сарын 10– 15 ны хооронд Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотод аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний төрөлжсөн сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дарьгангын тойрон бүжиг

2019 оны 07 сарын 02

“Дарьгангын тойрон бүжиг” уралдаанд Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагч нар орж 3 дугаар байранд орлоо.

тусгай хамгаалалттай газар нутагт нутаглаж буй айл өрхүүдээр явж дараах чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажлыг хийлээ.

Дарьганга ЕБС-тай хамтран эко клубын хүүхдүүдийн дунд «Байгаль орчноо хамгаалахад бидний оролцоо» сэдэвт мэтгэлцээн зохиолоо

«Экологийн олимпиад»-ыг Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын ЕБС-ын 12 дугаар ангийн суралцагчдын дунд зохион байгууллаа.

Гар зургийн уралдааныг 1-3 дугаар ангийн суралцагчдын дунд «Миний хайртай амьтан» сэдвээр зохион байгууллаа.

ЕБС-ын суралцагчдын дунд эко аялал зохион байгууллаа