Хөхтөн ан амьтан \ Саарал чоно\ агнахыг сүүлийн жилүүдэд хориглосонтой холбогдуулан тус бүс нутагт ховор амьтан болох Саарал чонын өсөлт жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Байгаль хамгаалагч нар махчин идэшт амьтны ул мөрийн 3 удаагийн ажиглалт судалгаагаар 8 цэгт саарал чонийн 26 ул мөр, 9 цэгт  чонийн ялгадас, 3 цэгт шээс, 4 үүр, 3 хэвтэр, 2 цуваа, Үнэг, хярсны 6 үүр, 14 мөр бүртгэгдсэн байна.   Ажиглалтаар Нартын уул, Мухар цайдам, Аябадар, таван хашаат, Шилийн богд, Ачаагийн уул, Талын агуй, Өндөр хүрээт зэрэг газруудад тархсан харин нутгийн иргэдийн мэдээллээ Молцог элсний урд тал, баруун урд захаар сүрэглэн явж байна айлын хоттой хонинд орлоо, адуу малруу дайраад байна гэсэн мэдээлэл хамгаалалтын захиргаанд ирсэн бөгөөд мэдээллийн дагуу ажиглалт хийхэд ул мөр, 1 үүр шинээр бүртгэгдсэн. 

Мөн 5 дугаар сарын 5-7 -ны хооронд Шилийн богд жуулчны баазад дорго хотонд нь ирж х