Дарьгангын тойрон бүжиг

2019 оны 07 сарын 02

Сүхбаатар аймгийн 13 сумдад  “Агтана хүрээт”  төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Дарьгангын тойрон бүжиг” уралдааныг “Агтана-хүрээт” төслийн хүрээнд Дарьганга өв соёлыг сурталчлах, таниулах, нутгийн иргэдийн уламжлалт бүжгийн дэг, нийтийн соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, нутгийн бэлэг тэмдэг болсон бүжгийн шинэ төрлийг бий болгох зорилгоор зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны ажилтан албан хаагч нар орж 3 дугаар байранд орлоо.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now