Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас тусгай хамгаалалттай газар нутагт нутаглаж буй айл өрхүүдээр явж дараах чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажлыг хийлээ. Үүнд:

¨ Хамгаалалтын захиргаанаа 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, цаашид авах арга хэмжээ

¨ 2019 онд хийгдэх ажил, Ганга нуурын судалгааны ажил

¨ Зөрчлийн тухай хууль, ТХГН-ийн тухай хууль, Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх санамж, нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай мэдээлэл хийсэн.

Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны ажилчид 4 хэсэг болон хуваагдаж нийт 4 багийн 120 гаруй айл өрхүүдээр явж 4 төрлийн 400 гаруй гарын авлага брошур тарааж иргэдийн санал хүсэлтийг авч ажиллаа. 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now