Дарьгангын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас жил болгон зохион байгуулдаг «Экологийн олимпиад»-ыг хаврын байгаль хамгаалах сарын аяны хүрээнд зохион байгуулдаг билээ. Энэ удаад Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын ЕБС-ын 12 дугаар ангийн суралцагчдын дунд зохион байгууллаа. Нийт 36 хүүхдийн эссэ бичлэг ирсэнээс

1 дүгээр байранд- СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Б.Ганцэцэг,

2 дугаар байранд СБ аймгийн 1-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч А.Сумъяажав

2 дугаар байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Г. Энхжин

3 дугаар байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Г.Баярцэцэг

3 дугаар байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Д.Сугарсүрэн

Тусгай байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Б.Диваацэцэг

Тусгай байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Г.Наранчимэг

Тусгай байранд СБ аймгийн 4-р бүрэн дунд сургуулийн сурагч Б.Түвшиндүүрэнбаяр Нарын эссэ бичлэг шалгарч шагналыг хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр гардуулан өглөө. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now